самостоятелни стаи

Добриновата Къща

 

5340 с. Кметовци, общ. Габрово

резервации и допълнителна информация:

моб.: 0899 53 29 28

тел.: 067193 308

e-mail: dhouse@email.bg